Kooliväline tegevus

Kooliväline tegevus

 

SVK parlament on vabatahtlik omavalitsuslik noorte organisatsioon, mis ühendab kooli õpilasi 5. klassist 9. klassini.

Organisatsiooni eesmärgid:

Lahjendada kooli hallid argipäevad noorteürituste köitvate ergsate värvidega, anda õpilastele võimalust näidata end, oma oskusi ja andekust.

Kaitsa õpilaste huvisid ja õigusi

Organiseerida koostööd õpetajate, õpilaste ja kooliadministratsiooni vahel

Parlamendi tegevused teostatakse 5 suunades

  • Noorteürituste organiseerimine
  • Avalikkusega kontakteerumine
  • Kooliajalehe toimetamine
  • Kujundamine
  • Kooli raadio


Õpilasesinduse protokollid
    2019-2020  
Kuupäev protokolli nr Päevakava Otsus
5.09.2019 3.1-19/1 1. Töörühmade moodustamine ja töörühmade juhendajate valmine;
2. Töörühmade töörežiim
Otsus 1: Moodustada kolm töörühma: korralduslik töörühm, kommunikatsiooni töörühm, meedia töörühm.Valida töörühmade juhendjateks: korralduslik rühm-Diana Jakimova; kommunikatsiooni töörühm- Nadežda Vassiljeva; meedia töörühm - Daniil Fjodorov.                                                                         Otsus 2: Õpilasesinduse liikmed nõustusid töörühmade töörežiimiga: korraldusliki töörühm saab kokku teisipäeviti peale 2.tunni; kommunikatsiooni töörühm saab kokku esmaspäevitit peale 3.tunni, meedi tööühm saab kokku kolmapäeviti peale 3.tunni.
20.09.2019 3.1- 19/2 1. Sillamäe Vanalinna Kooli 2018 aasta arengukava täitmise aruande tutvustamine;
2. Kooli hoolekogu esindajate nimetamine;
3. Sillamäe linna Noortenõukokku esindajate nimetamine;
4. Õpetajate päeva planeerimine
Otsus 1: valida kooli hoolekogu esindajaks Artur Võlu (9.b klass).                                                     Otsus 2:  valida Sillamäe linna Nõõrtenõukogu koosseisu Sillamäe Vanalinna kooli poolt õpilasesinduse liikmed Nadežda Vassiljeva (9.c klass) ja Marika Saikonen (9.b klass).                                    Otsus: edastada pedagoogidele õpetajate päeva läbiviimisega seotud info õpetajate koosolekul                                    
12.11.2019 3.1- 19/3 Sillamäe Vanalinna Kooli kodukorra kohta arvamuse andmine Otsus: Õpilasesindus nõustus kooli kodukorra eelnõuga esitatud kujul ja tegi ettepaneku direktorile kodukorra kehtestamiseks. 
8.01.2020 3.1- 19/4 Õppekava kohta arvamuse andmine Otsus: Õpilasesindus nõustus kooli õppekava eelnõuga esitatud.