Kooliväline tegevus

Kooliväline tegevus


SVK parlament on vabatahtlik omavalitsuslik noorte organisatsioon, mis ühendab kooli õpilasi 5. klassist 9. klassini.

Organisatsiooni eesmärgid:

Lahjendada kooli hallid argipäevad noorteürituste köitvate ergsate värvidega, anda õpilastele võimalust näidata end, oma oskusi ja andekust.

Kaitsa õpilaste huvisid ja õigusi

Organiseerida koostööd õpetajate, õpilaste ja kooliadministratsiooni vahel

Parlamendi tegevused teostatakse 5 suunades

  • Noorteürituste organiseerimine
  • Avalikkusega kontakteerumine
  • Kooliajalehe toimetamine
  • Kujundamine
  • Kooli raadio

Ringid, fakultatiiv

Õpilasesinduse protokollid

2012/2013
5.09.2012

25.09.2012

10.10.2012