õpilasesindus

Õpilasesindus

 

SVK parlament on vabatahtlik omavalitsuslik noorte organisatsioon, mis ühendab kooli õpilasi 5. klassist 9. klassini.

Organisatsiooni eesmärgid:
Lahjendada kooli hallid argipäevad noorteürituste köitvate ergsate värvidega, anda õpilastele võimalust näidata end, oma oskusi ja andekust.
Kaitsa õpilaste huvisid ja õigusi
Organiseerida koostööd õpetajate, õpilaste ja kooliadministratsiooni vahelParlamendi tegevused teostatakse 5 suunades
  • Noorteürituste organiseerimine
  • Avalikkusega kontakteerumine
  • Kooliajalehe toimetamine
  • Kujundamine
  • Kooli raadio 

Õpilasesinduse protokollid

 

Õpilasesinduse istung 2020-2021
Kuupäev protokolli nr Päevakava Otsus
  3.1-19/1    
16.12.2020 3.1- 19/2 1. Jõulutervitused kooli õpilastele ja õpetajatele. Tehke video, milles õnnitletakse kooli õpetajaid ja õpilasi, avaldage see kooli e-lehel ja sotsiaalvõrgustikes.
28.04.2021 3.1-19/3 1. Kooli õppekava uuendamine 1. Nõustuda Õppenõukogu ettepanekuga teha muudatused kooli õppekavas valikaine „Loovtööde alused“ osas.
2. Lõpuklasside pidulike ürituste korraldamisküsimused 2. Teha kooli juhtkonnale ettepanek loobuda mais üritusest „Viimane koolikell“ ning teha pidulik üritus juunis
3. Osalemine lõimumisprojektis ning koostöö loovsttudiumiga “Creative Space” 3. Saata e-posti vahendsel Õpilasesinduse osalejatele projektis osalemist tutvustav infokiri