„Ettevõtlik kool”

„Ettevõtlik kool”

Programm „Ettevõtlik kool” on uus hariduslik programm Ida-Virumaal, mis on suunatud ettevõtlikkuse integreerimisele koolisüsteemi, muutes koolid enam õppimissõbralikumaks keskkonnaks, kus toimub õpetaja rolli muutus juhendajaks ning lapsed omavad suuremat õigust otsuseid teha, samuti ka vastutada.

Ettevõtlikus koolis ei keskenduta niivõrd õpetamisele vaid pigem õppimisele, kasutades võimalikult laialdasi aktiivõppemeetodeid jms. Ettevõtlikkus ei ole ainekeskne vaid on läbiva teemana sees kõikides õppeainetes.

Ettevõtlikkusega üritatakse muuta tervet kogukonda. Kaasata kohalike ettevõtjaid, lapsevanemaid, omavalitsust – üritatakse panna kõiki märkama, et ettevõtlikkus on meie lastele asendamatu pädevus. Kaasaja ühiskonnas me ei saa ette valmistada lapsi tuleviku ametiteks, kuna keegi meist ei oma võimet neid ameteid ette näha.

Seega tuleb noored varustada skuste, teadmiste ja hoiakutega, mis võimaldavad neil toime tulla tänapäeva üha kiiremini arenevas maailmas.


Enterprising SELFi koduleht

Enterprising SELF Eestis