Korrad

 

Korrad

 

 Sillamäe Vanalinna Kooli õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord

 

  

 

Sillamäe Vanalinna Kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötajate ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

 

Sillamäe Vanalinna Kooli õpilasega arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord

 

Sillamäe Vanalinna Kooli õpilaste kiituskirjaga tunnustamise tingimused ja kord