Üldinfo
VIIMASED UUDISED

EFL
30/03
Maksmine (EFL) SIIN...
TEADE
30/03
Toitlustamine SIIN...
TEADE
26/03
Direktori pöördumine SIIN...
TEADE
23/03
Direktori pöördumine SIIN...
18/03 TELE2 JA TELIA võimaldavad liikumise "Igale koolilapsele arvuti!" raames tasuta interneti puudust kannatavate perede lastele e-õppe läbi viimiseks. SIIN...
16/03 Õppe korraldamine alates 16.03.2020 direktori käskkirjaga nr 1.1-2/11 SIIN...
TEADE
16/03
Administratsiooni pöördumine SIIN...
EFL
13/03
EFL klasside õppetegevus SIIN...
TÄHTIS TEADE!
13/03
Alates 16.märtsist koolihoone on suletud, toimub e-õpe.
Direktori pöördumine
SIIN...
NB! Teade. Koroonaviirus.
SIIN...
NB1! Koroonaviiruse haigus COVID-19 (vana nimega 2019-nCoV)
SIIN...
NB2! Haridus- ja Teadusministeerium SIIN...
NB3! Terviseameti soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele...
SIIN...

Selle nädala sündmused

Nädalakava