Hanked

Hanked

2022

 

"Sillamäe Vanalinna Kooli turvateenuse osutamine" (hoone V.Tškalovi 6)

 

Hanketeade (объявление) 
 
Hankedokumendid (документы)

 

Tulemus (итоги) 

 

"Elektripaigaldise, veevarustuse ja kanalisatsiooni, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ja seadmete tehnohooldus Sillamäe Vanalinna Koolis" (hoone V.Tškalovi 6)

 

Hanketeade (объявление)

 
Hankedokumendid (документы)

 

Tulemus (итоги)