Kooliõde

Kooliõde

 

Sillamäe Haigla SA
Kooliõde
Ljudmila Antonova
Asukoht: Sillamäe Vanalinna Kool,
Sillamäe, Hariduse, 6 Ruum: 1.3-16
Tel.: 58131214 (tööajal)
Tööaeg: Esmaspäev, Kolmapäev, Reede: 10.30 - 15.00
              Teisipäev, Neljapäev 08.00 - 12.30
 
 
Sillamäe Haigla SA
Kooliõde
Ljudmila Tepljakova
Asukoht: Sillamäe Vanalinna Kool,
Sillamäe, Geoloogia 13, Ruum: 115
Tel.: 58142916
Tööaeg: Esmaspäev-Neljapäev: 8.00 - 12.00
              Reede 10.30 - 14.30
 

 

Kooliõe ülesanded:

Haiguste ennetamine:

1) Regulaarne õpilaste tervise  ja arengu jälgimine.

-iseseisvate profülaktiliste läbivaatuste teostamine 1., 3., ja 7. klassi ning kõikide uute õpilaste osas;

-läbiviidud profülaktiliste läbivaatuste põhjal õpilas(te)e tervise ja arengu jälgimine, hindamine, lapsevanema(te)le tagasiside andmine;

2) Haiguste ennetamiseks, riskitegurite väljakujunemise vältimiseks, haiguseelsete seisundite varaseks avastamiseks ja krooniliste haiguste progresseerumise vältimiseks suunatud meetmete rakendamine.

3) Õpilaste immuniseerimise planeerimine ja läbiviimine  vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale ja teistele kehtivatele õigusaktidele.

 

Täiendav info: www.terviseamet.ee ja www.vaktsineeri.ee

 

Esmaabi ja kriisiabi osutamine:

 1) Esmaabi andmine õnnetusjuhtumite ja tervisehäirete korral ning õpilaste konsulteerimine ja nõustamine.

1.1 Lapsevanema informeerimine.

1.2 Vajadusel õpilase suunamine perearstile ja/või teiste spetsialistide konsultatsioonile.

 2) Esmaabivõtete õpetamine kooli ja õpilaste vajadustest lähtuvalt. 

 3) Osalemine meeskonnaliikmena kriisisituatsioonides tegutsemisel.