Vakantsed kohad

SILLAMÄE VANALINNA KOOL OTSIB 2020/2021 ÕPPEAASTAKS EESTIKEELSET KLASSIÕPETAJAT

Haridus-ja Teadusministeeriumi pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" raames.

Kandideerija peab valdama eesti keelt emakeelena või väga heal tasemel ning vastama lasteaiaõpetaja või õpetaja kvalifikatsiooninõuetele.

Kasuks tulevad kogemused lapsest lähtuva õppe- ja kasvatustegevuse ning keele õpetamisega, meeskonnatööga ning lastevanematega koostöö edendamisega.

Elukohast kaugel paiknevasse üldhariduskooli tööle asumisel on võimalik taotleda kompensatsiooni transpordi- ja eluasemekulude hüvitamiseks.

Avalduse koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega palume esitada 1.augustiks 2020 elektrooniliselt aadressile:

svlkool@gmail.com märgusõnaga „Professionaalne eestikeelne õpetaja“