Vakantsed kohad

SILLAMÄE VANALINNA KOOL

OTSIB 2021/2022 ÕPPEAASTAKS

 EESTIKEELSET KLASSIÕPETAJAT

Haridus-ja Teadusministeeriumi pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis" raames.

Kandideerija peab valdama eesti keelt C1 tasemel või emakeelena ning vastama õpetaja kvalifikatsiooninõuetele.

Kasuks tulevad kogemused lapsest lähtuva õppe- ja kasvatustegevuse ning keele õpetamisega, meeskonnatööga ning lastevanematega koostöö edendamisega.

Elukohast kaugel paiknevasse üldhariduskooli tööle asumisel on võimalik taotleda kompensatsiooni transpordi- ja eluasemekulude hüvitamiseks.

Avalduse ja CV koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega palume esitada 01.juuniks 2021 elektrooniliselt aadressile: svlkool@gmail.com märgusõnaga „Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis“


SILLAMÄE VANALINNA KOOL

ootab oma meeskonda

LOGOPEEDI

(0,5 koormust)

Nõuded kandidaadile: 

kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus või käimasolevad õpingud magistrantuuris vastaval alal;

soov toetada õpilasi , kooli töötajaid ja lapsevanemaid;

valmidus meeskonnatööks;

vene keele oskus  väga heal tasemel (töö venekeelsete lastega);

avatud meel ja koostöövõime.

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.

CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada e-posti aadressile  svlkool@gmail.com märksõnaga „LOGOPEED“

Lisainfo: tel. 530 015 33