Vakantsed kohad

Sillamäe Vanalinna Kool

Valeri Tškalovi 6, 40232 Sillamäe

 

kuulutab välja konkursi põhikooli õppealajuhataja vaba ametikoha täitmiseks.

 

Tööle asumine 1. septembrist 2017.a.

 

Edukal kandidaadil on

-         täidetud kvalifikatsiooninõuded

-         eesti keele oskus kõnes ja kirjas kõrgtasemel

-         väga hea vene keele oskus

-         väga hea suhtlemis- ja meeskonatöö oskus

-         arvutioskus (MS Office; Google Doc, Google Tab j.n.e; Internetikasutamine; e-postikasutamine)

-         koolis töötamise kogemus

 

Konkursist osavõtuks esitada

-         kirjalik taotlus

-         elulookirjeldus (CV)

-         motivatsioonikiri (lühinägemus)

-         kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad

-         eesti keele taset tõendavate dokumentide koopiad

-         muud kandidaadi soovil olulised dokumendid ja materjalid

 

Dokumendid saata hiljemalt 11.08.2017, personal@svlk.edu.ee või Valeri Tškalovi 6, 40232 Sillamäe

Info telefonil 3925951, 53001533