Õpilasesindus

Õpilasesindus

 

Õpilasesindus on Sillamäe Vanalinna kooli õpilaste vabatahtlik ühendus, mis juhendub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, Sillamäe Vanalinna Kooli põhimäärusest, Põhikooli-ja Gümnaasiumi seadusest, Eesti Vabariigi õigusaktidest.

Õpilasesinduse töö eesmärgid:

  1. Õpilaskonna esindamine   koolisisestes suhetes ning suhetes linna,  maakonna , riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.
  2. Õpilaskonna esindamine suhetes  õpetajate, kooli juhtkonna ja lastevanematega.
  3. Kooliürituste korraldamine
  4. Õpilaste algatusvõime ja vastutustunde arendamine

 

2021/2022 õppeaastal valiti õpilasesinduse presidendiks 9.b klassi õpilne Stanislav Zubkov.

 

Õpilasesindus vastutab kooli Instagrami konto pidamise eest: @sillamaevanalinna