Õpilasesindus

Õpilasesindus

 

Õpilasesindus on Sillamäe Vanalinna kooli õpilaste vabatahtlik ühendus, mis juhendub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, Sillamäe Vanalinna Kooli põhimäärusest, Põhikooli-ja Gümnaasiumi seadusest, Eesti Vabariigi õigusaktidest.

Õpilasesinduse töö eesmärgid:

  1. Õpilaskonna esindamine   koolisisestes suhetes ning suhetes linna,  maakonna , riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.
  2. Õpilaskonna esindamine suhetes  õpetajate, kooli juhtkonna ja lastevanematega.
  3. Kooliürituste korraldamine
  4. Õpilaste algatusvõime ja vastutustunde arendamine

 

Õpilasesindus vastutab kooli Instagrami konto pidamise eest: @sillamaevanalinna