ERASMUS+akredeteering

ÜLDINFO:

PROGRAMM: ERASMUS +

TEGEVUSE TÜÜP: KA120-SCH - Erasmuse akrediteering üldhariduses

PROJEKTI NUMBER: 2023-1-EE01-KA121-SCH-000129639

ROLL: Konsortsiumi/tuumikgrupi liige

Õpirände konsortsiumi koordinaator: Narva Vanalinna Riigikool

Koostööleping  konsortsiumi liikmega  august 2023-august 2024:  Lepingu nr 2023-KA121SCH-14

ÕPIRÄNDED 2023/2024

 

OKTOOBER 2023

Tegevuse tüüp: A3 group mobility for school pupils

Projekti nimetus: õpirändeprojekt „Noored kooli liidrid“

Partnerid:  Alytaus Šaltinių Progimnazija and to Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“

Projekti kestvus: 02.10-06.10.2023 (+reisipäevad)

Projekti eesmärgid ja tegevused:

Eesmärgid: 

·         Mõisted : noorte algatus, vabatahtlik tegevus. Milline on õpilasesinduste roll koolis? Millised on võimalused ja raskused (rõõmud ja mured), millega noored liidrid koolis kokku puutuvad.

·         Tutvuda Leedu õpilasesinduste tegevusega.

·         Tutvuda Leedu rahvuslike eripärade ja kultuuriga.

·         Parandada inglise keele oskust

·         Leida sõpru ja ideid uue projekti jaoks.

Osalejate arv: 8 õpilast + 2 saatvat isikut

Tegevused :

02.10-06.10-2023 – õpiränne

03.10 – 04.10 koostöö Alytaus Šaltinių Progimnazija õpilastega Diskussioonid, rühmatööd, proleemülesanded, tundide külastused, esitlused, mitteformaalne õpe.

05.10 - Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“ külastus, tutvume nende üplasesinduse tööga.

 

Projekti tegevuste kajastamine meedias:

 

 

https://svlkprojektidest.blogspot.com/2023/10/opilaste-opiranne-leetu-opirande.html

https://www.facebook.com/sillamaevanalinnakool/posts/pfbid05ujDwvmWTbnHirpX7Wxf93PLJDuaxcUkUWbjeCnNCQtp8RrTUxvjqfzqbovCnduJl

https://www.facebook.com/sillamaevanalinnakool/posts/pfbid02N28SKVjxKPKjXNWBkQH4YPpAvzsyqYb3tRe2Tk72BLyuHDizkBrL6AZMATSLoQyUl

https://www.facebook.com/sillamaevanalinnakool/posts/pfbid0bm35YpafuJo2X32sxTPZ7vk56gqdFFKeLNXfdJ1LvFpgoc8Qp2KsQCUdqNAHBJybl

https://www.facebook.com/sillamaevanalinnakool/posts/pfbid0A37m4B9VSqk2wz3uSjdqRRsGnN7LHoUGTUr7Dj8CvqFUDPdKBz4T8nPUvMREi4Lfl

https://www.facebook.com/sillamaevanalinnakool/posts/pfbid0PJq74aX4bNgE1RJjdxDtwRbxu7dKvs8EccjDbREfrimNa61yAGXA4by8J1SCjtqVl

 

NOVEMBER 2023

 

Tegevuse tüüp: A1 courses and training

Projekti nimetus:  “AI tools for Meaningful Learning and Training”

Koolitusfirma:  The Adult Learning Centre Edu Project, Malta

Projekti kestvus: 27.11 -03.12.2023 (+ reisipäevad)

Projekti eesmärgid ja tegevused:

Eesmärk 1: Eesmärk: Õpetada õpetajat kriitiliselt analüüsima ja rakendama valitud tehisintellekti tööriistuõpetamisprotsessi kõigis etappides, sealhulgas analüüs, disain, arendus, rakendamine ja hindamine. See oskus võimaldab parandada iseseisvat ja tähendusrikast õppimist, integreerides digitaalsed ja kultuuridevahelised pädevused ja seda kõike rahvusvahelises meeskonnas, kus saab

Eesmärk 2: Anda õpetajale võimalus kogeda ja mõtiskleda valitud tehisintellekti tööriistade kasutamise üle, arvestades nii õppijate kui ka õpetajate perspektiive. See aitab mõista nende

Eesmärk 3: Aidata õpetajal arendada ja kohandada isiklikku valikut tehisintellekti tööriistu, meetodeid ja tehnikaid, mida kasutada õpetamisprotsessi eri etappides. See suurendab õppekava tõhusust ja parandab õppimistulemusi.

Osalejate arv: 2 õpetajat

 

Projekti tegevuste kajastamine meedias:

 

Erasmus +: osalemine rahvusvahelisel koolitusel tehisintellekti tehnoloogiate kasutamisest haridusasutustes: 

https://svlkprojektidest.blogspot.com/.../erasmus...

 

DETSEMBER 2023

 

Tegevuse tüüp: A2 Job Shadowing

Projekti nimetus:  Töövarjutamine Aniche (Prantsusmaa) koolis

Partnerkool: Ecole Léon Basuyaux (Aniche, Prantsusmaa)

Projekti kestvus: 11.-15.12.2023 (+ reisipäevad)

Projekti eesmärgid ja tegevused:

  • Tutvustada õpetajale, kuidas kohandada õppekava ja õpetamismeetodeid, et vastata iga õpilase individuaalsetele hariduslikele vajadustele. See hõlmab järgmist: Jälgimine, kuidas õpetajad kohandavad õppetööd, et toetada erivajadustega õpilasi, nagu need, kes on õpiraskustega, autismispektri häiretega või muude väljakutsetega. Osalemine tundides, mis on kohandatud erinevate õpistiilide ja võimete jaoks, mõistmaks, kuidas õpetajad diferentseerivad juhendamist. Inklusiivse hariduse tähtsuse ja selle mõju õpilaste arengule mõistmine. Individuaalse hariduskava (IEP) koostamise ja rakendamise protsessi mõistmine. Strateegiate tundmaõppimine klassiruumi juhtimiseks ja toetava õpikeskkonna loomiseks.
  • Arendada  oskusi efektiivseks suhtlemiseks õpilaste, vanemate ja tugipersonaliga Õppida, kuidas suhelda tõhusalt ja empaatiliselt kõigi osapooltega, sealhulgas õpilaste, vanemate ja tugimeeskondadega, et tagada hariduslike vajaduste mõistmine ja toetamine.

Osalejate arv: 2 õpetajat

 

Projekti tegevuste kajastamine meedias:

 

Prantsuse koolides töövarjudena:

https://svlkprojektidest.blogspot.com/.../prantsuse...