Rahvusvahelised projektid

2023/2024

Projekti nimetus: õpirändeprojekt „Noored kooli liidrid“

Partnerid:  Alytaus Šaltinių Progimnazija and to Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“

Projekti kestvus: 02.10-06.10.2023

Toetaja/Fond: Erasmus +, õpirändekonsortium, Projekt 2023-1-EE01-KA121-SCH-000129639    Leping number 2023-KA121SCH-14)  Mobility type: A3 Group mobility of school pupils

Projekti eesmärgid ja tegevused:

Eesmärgid: 

·         Mõisted : noorte algatus, vabatahtlik tegevus. Milline on õpilasesinduste roll koolis? Millised on võimalused ja raskused (rõõmud ja mured), millega noored liidrid koolis kokku puutuvad.

·         Tutvuda Leedu õpilasesinduste tegevusega.

·         Tutvuda Leedu rahvuslike eripärade ja kultuuriga.

·         Parandada inglise keele oskust

·         Leida sõpru ja ideid uue projekti jaoks.

Tegevused :

02.10-06.10-2023 – õpiränne

03.10 – 04.10 koostöö Alytaus Šaltinių Progimnazija õpilastega Diskussioonid, rühmatööd, proleemülesanded, tundide külastused, esitlused, mitteformaalne õpe.

05.10 - Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“ külastus, tutvume nende üplasesinduse tööga.

 

 

​       

Projekti nimetus: My world- Your world – OUR WORLD , II VIRTUAL EXCHANGE – View out of my window. (  ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH  (Virtual Exchanges in Higher Education and Youth)

Partnerid:  koordineerivad koostöös koolidega: Eesti (Vitatiim) , Kenya (ICYE Ke), Nigeria (ICYE Ng ), Slovakia (KERIC)

Projekti kestvus: september 2023 – veebruar 2024

Toetaja/Fond: Erasmus +

Projekti eesmärgid ja tegevused:

Eesmärgid: 

·         ergutada noorte aktiivset osalemist ja võimaldada neil saada interkultuurilise ja rahvusvahelise kogemuse virtuaalselt;

·         kommunikatiivse inglise keele oskuse arendamine erinevatel teemadel (social inclusion, climate changes, small big change etc) ;

·         ergutada noori  kasutama erinevaid digitaalseid töövahendeid, arendada oma pädevusi;

 Iga virtuaalvahetuse käigus mõistavad noored inimesed "väikest suurt muutust", mis on lihtne samm, et teha (väike suur) muutus nende elus, mõne teise inimese elus või isegi nende kogukonna elus. "Väikeste suurte muutuste" teostamiseks moodustavad noored inimesed SMART Buddy'de paarid/rühmad, et üksteist toetada.

Tegevused :

September 2023:

13.-14.09-päevane virtuaalne treening õpetajatele

Õpilaste isiklike portfooliode koostamine

27.09YES1 (Esimene virtuaalne noortevahetus)

Oktoober 2023: kohalik töö (teemade arutlemine, video kontseptsioon, riikliku virtuaalse noortevahetuse  läbiviimise ettevalmistamine)

November 2023:  4 virtuaalset noortekohtumist, iga riik juhib ühte (YES2,3,4,5)

Detsember 2023: „Väike suur muutus“ –tegevuste realiseerimine, video loomine

Jaanuar: virtuaalne noortekohtumine YES6 (projekti kokkuvõtted, tagasiside)

Rohkem projektist meie kooliblogis
 eesti keeles:
vene keeles: 
 
 

 

Projekti nimetus: Inclusive education methods enriche us (Kaasava hariduse meetodid rikastavad meid)(NPJR-2023/10282)

Partnerid:  Lazdijai lasteaed-algkool „Pääsuke“, Sillamäe Vanalinna Kool

Projekti kestvus: juuni 2023 – oktoober 2024

Toetaja/Fond: Nordplus Junior 2023

Projekti eesmärgid ja tegevused:

Eesmärgid:  

·         jagada häid kogemusi kaasava hariduse meetodite osas ja rakendada neid haridusasutustes;

·         õpetajate ja tugispetsialistide pädevuse arendamine, kogemuste vahetamine;

·         elektroonilise materjali koostamine, mida saavad oma töös kasutada nii osalevate asutuste töötajad kui ka teiste haridusasutuste töötajad

·         koolide pädevuste tõstmine ja konkurentsivõime suurendamine (personali pädevus, parimate praktikate rakendamine, mis aitaks korraldada HEV-õpilastele õppeprotsessi  heal tasemel)

Tegevused :

25.02.2024 – 02.03.2024 – I õpiränne Leetu (Sillamäe Vanalinna Kooli töötajad 12 inimest + koolipidaja hariduse osakonna esindajad) 2 inimest.

02.04 – 08.04.2024 – II õpiränne Eestisse (Leedu delegatsioon, 14 osalejat)

Projekti nimetus: Erasmus + rahvusvaheline noortevahetus „Youth in Social Action"

Partnerid:  

UK: COMMUNITY YOUTH VENTURES C.I.C

Türgi: Zeynep Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turkey) 

Ungari: IFJUSAGI SZOLGALTATOK ORSZAGOS SZOVETSEGE

Leedu : Alytaus Saltiniu pagrindine mokykla

Projekti kestvus: 2020-2023 aastad Tegevuste toimumisajad: APV 22.-24.09.2021, noortevahetus: 19.04-26-04.2023

 

Toetaja/Fond: ERASMUS+ programm Projekt on saanud rahastust Euroopa Komisjoni Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist. 

Projekti eesmärgid ja tegevused:

Rahvusvaheline noortevahetus "Youth in Social action (YiSA)" vastab Erasmus+ programmi eesmärkidele, kuna kasutab mitteformaalset ja mitteametlikku õpet noorte elu parandamiseks. Projekt on suurepärane võimalus noortele kohtuda, arutada olulisi teemasid, laiendada oma teadmisi ja kogemusi sotsiaalvaldkonnas ning vahetada ideid ja saavutusi partnerriikidega. Projekti osales kokku 27 noort ja 10 noorsootöötajat 5 erinevast riigist!

Projekti tegevused:

APV, ettevalmistav visiit:  http://svlkprojektidest.blogspot.com/2021/09/rahvusvahelise-noortevahetuse-projekti.html

Rahvusvaheline noortevahetushttps://svlkprojektidest.blogspot.com/2023/06/meie-kauaoodatud-rahvusvaheline.html

 

Projekti nimetus: „There is no planet B“ (Planeeti B pole)

Partnerid: Lazdijai lasteaed-kool „Pääsuke“ (Leedu)

Projekti kestvus: 2022/2023 õppeaasta

Toetaja/Fond: Nordplus junior, NPJR-2022/10136

Projekti eesmärgid ja tegevused:

Projekti põhiteemaks on jätkusuutlik areng ning kuidas õpetada lastele säästlikku ja rohelist mõtteviisi, mis soodustaks arengut, mis parandab inimeste elukvaliteeti kooskõlas loodusvarade ja keskkonna talumisvõimega.

Projekti raames tugevdatakse koolidevahelist koostööd projekti teema valdkonnas: tutvustatakse meetodeid, mida koolides kasutatakse rohelise mõtteviisi toetamiseks ja  arendamiseks, korraldatakse 2 õpirännet eesmärgiga vahetada kogemusi ja analüüsida tegevusi, koostatakse virtuaalne kogemuste raamat, milles kajastuvad projekti tegevuste analüüs ja kasutatavad meetodid neljas keeles: eesti, leedu, inglise, vene, arendatakse koostööd õpilaste vahel, planeeritakse edasisi ühiseid projekte.

Projekti tegevused:

Õpetajate ränne1: Sillamäe Vanalinna Kooli õpetajate õpiränne Lazdijai lasteaed-kooli„Pääsuke“ (Leedu)  15.-21.08.2022

Koolisisiene töö: meetodite katsetamine, projektitoote ettevalmistamine (virtuaalne kogemuste raamat), virtuaalne koostöö koolide vahel

Õpetajate ränne 2: Lazdijai kooli õpetajate õpiränne Sillamäe Vanalinna kooli, august 2023

https://svlkprojektidest.blogspot.com/search/label/Nordplus

 

Erasmus+ project “Stop Cybercrime and Cyberbullying”, Targu Jiu, October 2021

http://www.branart.ro/Handbook-Stop-Cybercrime-and-Cyberbullying.pdf

Noortevahetus „Youth in Social Action“ 2020-2-EE01-KA105-078067 , Eestis,detsember 2021- oktoober 2022 projektis osalevad partnerorganisatsioonid UK-st, Türgist, Ungarist ja Leedust. „Projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist“.