Rahvusvahelised projektid
2022/2023
 

Projekti nimetus: „There is no planet B“ (Planeeti B pole)

Partnerid: Lazdijai lasteaed-kool „Pääsuke“ (Leedu)

Projekti kestvus: 2022/2023 õppeaasta

Toetaja/Fond: Nordplus junior, NPJR-2022/10136

Projekti eesmärgid ja tegevused:

Projekti põhiteemaks on jätkusuutlik areng ning kuidas õpetada lastele sääslikku ja rohelist mõtteviisi, mis soodustaks arengut, mis parandab inimeste elukvaliteeti kooskõlas loodusvarade ja keskkonna talumisvõimega.

Projekti raames tugevdatakse koolidevahelist koostööd projekti teema valdkonnas: tutvustatakse meetodeid, mida koolides kasutatakse rohelise mõtteviisi toetamiseks ja  arendamiseks, korraldatakse 2 õpirännet eesmärgiga vaetada kogemusi ja analüüsida tegevusi, koostatakse virtuaalne kogemuste raamat, milles kajastuvad projekti tegevuste analüüs ja kasutatavad meetodid neljas keeles: eesti, leedu, inglise, vene, arendatakse koostööd õpilaste vahel, planeeritakse edasisi ühiseid projekte.

Projekti tegevused:

Õpetajate ränne1: Sillamäe Vanalinna Kooli õpetajate õpiränne Lazdijai lasteaed-kooli„Pääsuke“ (Leedu)  15.-21.08.2022

Koolisisiene töö: meetodite katsetamine, projektitoote ettevalmistamine (virtuaalne kogemuste raamat), virtuaalne koostöö koolide vahel

Õpetajate ränne 2: Lazdijai kooli õpetajate õpiränne Sillamäe Vanalinna kooli, august 2023

 

2021/2022 õppeaasta

Erasmus+ project “Stop Cybercrime and Cyberbullying”, Targu Jiu, October 2021 (http://www.branart.ro/Handbook-Stop-Cybercrime-and-Cyberbullying.pdf)

Noortevahetus „Youth in Social Action“ 2020-2-EE01-KA105-078067 , Eestis,detsember 2021- oktoober 2022 projektis osalevad partnerorganisatsioonid UK-st, Türgist, Ungarist ja Leedust. „Projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist“.