Riigisisesed projektid ja programmid

2022/2023

„ILUS EESTI KEEL VENE ÕPPEKEELEGA KOOLI!“

 

Projekti toetab Briti Nõukogu Eestis ja Ida-Virumaa Haridusklaster „Hariduskopter“.

Projektis osalevad: Projektist võtab osa 8 vene õppekeelega kooli: Sillamäe Vanalinna Kool, Kohtla-Järve Slaavi Põhikool, Narva Täiskasvanute Kool, Jõhvi Vene Põhikool, Sillamäe Gümnaasium, Kohtla-Järve Ahtme Põhikool, Narva Keeltelütseum, Kohtla-Järve Tammiku Põhikool

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on: Kuidas meie vene õppekeelega koolid saaksid oma koolis luua lihtsate vahenditega eestikeelset keskkonda?

Sihtrühm: projektitegevustesse kaasata kogu koolipersonal.

Projekti põhitegevused: 1) Metoodika koolitus kogu koolipersonalile (14.02.2022)  2. Õppekäik partnerkoolidesse Tartus või tallinnas.

Projekti kestvus: jaanuar-märts 2023

 

„PROFESSIONAALNE EESTIKEELNE ÕPETAJA PÕHIKOOLI I ASTMES“

 

Pilootprojekti toetab Haridus-ja Teadusministeerium. Projektis osalevad 2.b (Projektiõpetaja Pärle Põltsam), 3.a (projektiõpetaja Piret Kriisa) ja 4.a (projektiõpetaja Julia Otti) klassid. (Info pilootprojektsist HTM kodulehel: https://www.hm.ee/et/eestikeelsed-opetajad-lasteaeda-ja-kooli)

 

"KESKKONNATEADLIKKUS SILLAMÄE ÜLDHARIDUSASUTUSTES"

 

Projekti toetab KIK ja Sillamäe Linnavalitsus.

Projekti tulemusena saavad lapsed täiendavaid teadmisi ja praktilisi kogemusi vahetus keskkonnas ning seeläbi on paranenud nende keskkonnateadlikkus ja keskkonnasäästlik käitumisviis ning suurenenud huvi loodusainete vastu.

 

Projekti eesmärgiks on tagada, et Sillamäe linna koolide kõik klassid ja lasteaia vanemad rühmad saaksid osaleda õppeaasta jooksul ühel keskkonnahariduslikul õppeprogrammil.

 

OSALEMINE PROGRAMMIDES:

 

Kultuuriranits: https://www.kul.ee/kultuuriranits

Liikuma Kutsuv Kool (https://www.liikumakutsuvkool.ee/)

VEPA (https://www.vepa.ee/)

TORE (https://tore.ee/)

Kiusamisest vabaks! (https://kiusamisestvabaks.ee/)

 
Projekti nimetus: „There is no planet B“ (Planeeti B pole)

Partnerid: Lazdijai lasteaed-kool „Pääsuke“ (Leedu)

Projekti kestvus: 2022/2023 õppeaasta

Toetaja/Fond: Nordplus junior, NPJR-2022/10136

Projekti eesmärgid ja tegevused:

Projekti põhiteemaks on jätkusuutlik areng ning kuidas õpetada lastele sääslikku ja rohelist mõtteviisi, mis soodustaks arengut, mis parandab inimeste elukvaliteeti kooskõlas loodusvarade ja keskkonna talumisvõimega.

Projekti raames tugevdatakse koolidevahelist koostööd projekti teema valdkonnas: tutvustatakse meetodeid, mida koolides kasutatakse rohelise mõtteviisi toetamiseks ja  arendamiseks, korraldatakse 2 õpirännet eesmärgiga vaetada kogemusi ja analüüsida tegevusi, koostatakse virtuaalne kogemuste raamat, milles kajastuvad projekti tegevuste analüüs ja kasutatavad meetodid neljas keeles: eesti, leedu, inglise, vene, arendatakse koostööd õpilaste vahel, planeeritakse edasisi ühiseid projekte.

Projekti tegevused:

Õpetajate ränne1: Sillamäe Vanalinna Kooli õpetajate õpiränne Lazdijai lasteaed-kooli„Pääsuke“ (Leedu)  15.-21.08.2022

Koolisisiene töö: meetodite katsetamine, projektitoote ettevalmistamine (virtuaalne kogemuste raamat), virtuaalne koostöö koolide vahel

Õpetajate ränne 2: Lazdijai kooli õpetajate õpiränne Sillamäe Vanalinna kooli, august 2023

 

2021/2022

ÕPILASÜRITUS  «MATEMAATILINE LABÜRINT»  IDA-VIRUMAA 5.-6. KLASSI ÕPILASTELE

 

Projekti toetab: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (IVOL)

Projekti kestvus: oktoober- detsember 2022.a.

Projekti osalejad: Sillamäe Vanalinna Kool, Sinimäe Põhikool, Narva-Jõessuu Põhikool, Jõhvi Vene Põhikool, Sillamäe Kannuka Kool Kokku umbes 65 õpilast

Projekti eesmärgid:

  1. tõsta huvi  matemaatika õppeaine vastu ning toetada matemaatika õppekava 5.-6.klasside jaoks, motiveerida õpilsi matemaatikat õppida.
  2. võimalus lastel sarnaste huvidega teha ühist tööd matemaatika valdkonnas ning  arendada nendes meeskonnatöö oskusi
  3. matemaatiliste oskuste arendamine mitteformaalsete õppemeetodite ja õuesõppe abil.

 

Meediakajastused:

Sillamäe Vanalinna Kooli blog: https://svlkprojektid.blogspot.com/2022/11/matemaatiline-laburint-2022.html

 

ESN Noorte Televisiooni reportaaž Sillamäe Vanalinna Koolis toimunud matemaatika turniirist: https://www.youtube.com/watch?v=qLRNSqToM6w&t=2s

 

KIRJANDUSTEGELASTE BALL 2022” SILLAMÄE VANALINNA KOOLIS

 

Projekti toetab: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (IVOL)

Projekti kestvus: oktoober- detsember 2022.a.

Projekti osalejad: Sillamäe Vanalinna Kool, Jõhvi Vene Põhikool, Mäetaguse Põhikool, Sillamäe Gümnaasium, linna elanikud (vaatajad) Kokku: 352 inimest

Projekti eesmärgid:

•          Noorte huvi arendamine klassikalise  kirjanduse ja kunsti vastu;

•          Euroopa 18-19.sajandi ballitraditsioonide uurimine;

•          Euroopa ja balli kultuuri populariseerimine;

•          Ida-Viuma koolide ja noorte organisatsioonide koostöö arendamine

 

Meediakajastused :

Kooli blogi: eesti keeles

http://svlkprojektidest.blogspot.com/2022/12/sillamae-vanalinna-kooli.html

            vene keeles https://svlkprojektid.blogspot.com/2022/12/xxxiii.html

Kooli foto: https://photos.app.goo.gl/jnnVX2gzxbPfHpWi6

Pakume vaatamiseks 2022.a reportaaži möödunud balli kohta:

            https://www.youtube.com/watch?v=ka1w95J35tY

 

 

2021/2022 õppeaasta

„PROFESSIONAALNE EESTIKEELNE ÕPETAJA PÕHIKOOLI I ASTMES“

Pilootprojekti toetab Haridus-ja Teadusministeerium. Projektis osalevad 1.b (Projektiõpetaja Tatjana Juhkam), 2.a (projektiõpetaja Piret Kriisa) ja 3.a (projektiõpetaja Julia Otti) klassid. (Info pilootprojektsist HTM kodulehel: https://www.hm.ee/et/eestikeelsed-opetajad-lasteaeda-ja-kooli)

"KESKKONNATEADLIKKUS SILLAMÄE ÜLDHARIDUSASUTUSTES"

Projekti toetab KIK ja Sillamäe Linnavalitsus. Projekti tulemusena saavad lapsed täiendavaid teadmisi ja praktilisi kogemusi vahetus keskkonnas ning seeläbi on paranenud nende keskkonnateadlikkus ja keskkonnasäästlik käitumisviis ning suurenenud huvi loodusainete vastu.

Projekti eesmärgiks on tagada, et Sillamäe linna koolide kõik klassid ja lasteaia vanemad rühmad saaksid osaleda õppeaasta jooksul ühel keskkonnahariduslikul õppeprogrammil.

 

PRIA KAASAVAD HARIDUSMEETMED 2021

Projekti toetab majanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA). Projekti eesmärgid:

  • soodustada puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete jõudmist lasteni ja toetada tervislike toitumisharjumuste kujunemist;

  • suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi nimetatud toodete üldist tarbimist;

  • kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi;

  • tõsta laste teadlikkust põllumajandus- ja toidusektorist.

2022.õppeaastal planeeritakse läbi viia:

  • Tervisliku toitumise põhimõtteid propageerivat degusteerimiskonkursi "Minu pere vitamiinisalat"

  • Õppesõite:  Iisaku Kihelkonna muuseumi  õppeprogrammile "Piimast tooteks", Alutaguse mesilasse ( õpituba "Mee luksuslikkus"), Päite Loomaparki  õppeprogrammile "Koduloomad, nende roll inimese elus"

NOORTEKOHTUMISED. Eesti-vene noortekohtumiste projekt “””Väljapääs koroonakriisist” (6.-7.klasside õpilased Sillamäe Vanalinna Koolist ja Mäetaguse põhikoolist) Projekti elluviimiset toetab haridus-ja Noorteamet.

Osalemine programmides:

Liikuma Kutsuv Kool (https://www.liikumakutsuvkool.ee/)

VEPA (https://www.vepa.ee/)

TORE (https://tore.ee/)

Kiusamisest vabaks! (https://kiusamisestvabaks.ee/)

Ettevõtlik kool (2006-2022, vilistlased) (https://evkool.ee/)