Riigisisesed projektid ja programmid

2021/2022 õppeaasta

„PROFESSIONAALNE EESTIKEELNE ÕPETAJA PÕHIKOOLI I ASTMES“

Pilootprojekti toetab Haridus-ja Teadusministeerium. Projektis osalevad 1.b (Projektiõpetaja Tatjana Juhkam), 2.a (projektiõpetaja Piret Kriisa) ja 3.a (projektiõpetaja Julia Otti) klassid. (Info pilootprojektsist HTM kodulehel: https://www.hm.ee/et/eestikeelsed-opetajad-lasteaeda-ja-kooli)

"KESKKONNATEADLIKKUS SILLAMÄE ÜLDHARIDUSASUTUSTES"

Projekti toetab KIK ja Sillamäe Linnavalitsus. Projekti tulemusena saavad lapsed täiendavaid teadmisi ja praktilisi kogemusi vahetus keskkonnas ning seeläbi on paranenud nende keskkonnateadlikkus ja keskkonnasäästlik käitumisviis ning suurenenud huvi loodusainete vastu.

Projekti eesmärgiks on tagada, et Sillamäe linna koolide kõik klassid ja lasteaia vanemad rühmad saaksid osaleda õppeaasta jooksul ühel keskkonnahariduslikul õppeprogrammil.

 

PRIA KAASAVAD HARIDUSMEETMED 2021

Projekti toetab majanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA). Projekti eesmärgid:

  • soodustada puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete jõudmist lasteni ja toetada tervislike toitumisharjumuste kujunemist;

  • suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi nimetatud toodete üldist tarbimist;

  • kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi;

  • tõsta laste teadlikkust põllumajandus- ja toidusektorist.

2022.õppeaastal planeeritakse läbi viia:

  • Tervisliku toitumise põhimõtteid propageerivat degusteerimiskonkursi "Minu pere vitamiinisalat"

  • Õppesõite:  Iisaku Kihelkonna muuseumi  õppeprogrammile "Piimast tooteks", Alutaguse mesilasse ( õpituba "Mee luksuslikkus"), Päite Loomaparki  õppeprogrammile "Koduloomad, nende roll inimese elus"

NOORTEKOHTUMISED. Eesti-vene noortekohtumiste projekt “””Väljapääs koroonakriisist” (6.-7.klasside õpilased Sillamäe Vanalinna Koolist ja Mäetaguse põhikoolist) Projekti elluviimiset toetab haridus-ja Noorteamet.

Osalemine programmides:

Liikuma Kutsuv Kool (https://www.liikumakutsuvkool.ee/)

VEPA (https://www.vepa.ee/)

TORE (https://tore.ee/)

Kiusamisest vabaks! (https://kiusamisestvabaks.ee/)

Ettevõtlik kool (2006-2022, vilistlased) (https://evkool.ee/)