Hoolekogu tööplaan

Hoolekogu tööplaan õppeaastaks 2019/2020.

 

Sept2019

Okt2019

Nov2019

Dets2019

Jaan2020

Veeb2020

Märt2020

Apr2020

Mai2020

Juun2020

Aug2020

Eestvedamine ja juhtimine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooli kodukorra kohta arvamuse andmine (PGS § 73 lg 11 p 7)

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooli õppekava kohta arvamuse andmine (PGS § 73 lg 11 p 3)

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Ettepanekud pikapäevarühma moodustamiseks; ettepanekud pikapäevarühma töö planeerimiseks ja korraldamiseks (PGS § 38 lg 1 ja lg 2)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arengukava kohta arvamuse andmine (PGS § 73 lg 11 p 1)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressursside juhtimine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvamuse andmine kooli eelarve projekti kohta (PGS § 73 lg 11 p 10)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õppe- ja kasvatusprotsess

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nõusoleku andmine õpilaste arvu suurendamiseks (PGS § 26 lg 3 ja lg 5)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

Hinnangu andmine huvitegevuse, pikapäevarühma vajaduse ja töökorralduse kohta (PGS § 73 lg 11 p 15)

х