Õppeainesektsioonide koosseis

Õppeainesektsioonide koosseis

 

AINESEKTSIOONI NIMETUS ESIMEES

Algklasside ainesektsioon

O.Andrejeva

Eesti keele ainesektsioon

I.Orlova

Võõrkeelte ainesektsioon

O.Golikova

Kehalise kasvatuse ainesektsioon

J.Ignatjeva

Loovainete ainesektsioon

J.N.Trubina

Matemaatika ainesektsioon

N.Nazarova

Loodusainete ainesektsioon

M.Aleksejeva

Sotsiaalainete sektsioon

J.Siroš