Õppeainesektsioonide koosseis

Õppeainesektsioonide koosseis

AINESEKTSIOONI NIMETUS ESIMEES
Algklasside ainesektsioon O.Andrejeva
Eesti keele ainesektsioon A.Fomitšjova
Võõrkeelte ainesektsioon V.Korshunov
Kehalise kasvatuse ainesektsioon J.Ignatjeva
Loovainete ainesektsioon J.N.Trubina
Matemaatika ainesektsioon J.Versinina
Loodusainete ainesektsioon S.Pjatakova
Sotsiaalainete sektsioon J.Siroš
Vene keele ja kirjanduse ainesektsioon N.Grigorjeva