Õppenõukogu

Õppenõukogu

2019 - 2020
Kuupäev nr Päevakava Otsus
20.09.2019 1.1-4/1

1. Õppenõukogu sekretäri valimine    

                                                           
2. Sillamäe Vanalinna Kooli 2018 aasta arengukava täitmise aruandega tutvumine                                                                            

3. Kooli hoolekogu esindajate nimetamine

Otsus 20.09.2019 nr. 1.1-4/1-1: Õppenõukogu kiita heaks Jelena Rjazanova kandidatuur õppeneõukogu sekretäri ametikohale.                                                    Otsus 20.09.2019 nr. 1.1-4/1-2: Õppenõukogu kiita heaks Ljubov Bogdanova ja Natalia Chigasova kandidatuurid hoolekogu esindajate.
11.11.2020 1.1-4/2 1. Kodukorra kohta arvamuse andmibe Otsus11.11.2019 nr 1.1-4/2: Õppenõukogu nõustub kodukorra eelnõuga esitatud kujul ja teeb ettepaneku direktorile kodukorra kehtestamiseks
7.01.2020 1.1-4/3 1.Kooli õppekava uuendamine (üldosa) Otsus 1.1-4/3-1: Õppenõukogu nõustub uue redaktsiooni kooli õppekava eelnõuga esitatud kujul ja teeb ettepaneku direktorile kooli õppekava kehtestamiseks
märts 1.1-4/4 1. Kooli arengukava täitmine ja täpsustamine  
  1.1-4/5 1. Koosseisu kinnitamine 9.klassi õpilaste õppeaasta pikendamiseks.
2. Viis õppenõukogu liiget, kes allkirjastavad lõpputunnistuse
 
juuni 1.1-4/6 1. 1-8 klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja pikendatud õppeaasta.
2. 1-8 klassi õpilaste tunnustamine õppeperioodi lõpul
 
juuni 1.1-4/7

1. Põhikooli lõpetamise otsustamine.
2. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine                          

3. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine kiituslehega

 
august 1.1-4/8

1. 2.-8.kl õpilaste järgmisse klassi üleviimine pärast täiendavat õppetööd.                                                                                                2. 2019/2020 õppeaasta aruanne arutlemine                                                        

1. Aasta õpetaja nimetamine