Õppenõukogu

Õppenõukogu

Õppenõukogu istung, 2017 - 2018

Kuupäev nr Päevakava
9/14/2017 1

1. Õppenõukogu sekretäri valimine.

2. Kooli üldtööplaani kinnitamine.

3. Sesehindamise aruanne 2014.-2016.õ.a. arutlemine.

4. Kooli õpekava muutmine.

11/20/2017 2

Õpilase 1. klassi xxxxxxxxxxxx 2. klassi üleviimine.

1/15/2018 3

Kuduõppe rakendamine.

1/19/2018 4

Sillamäe Vanalinna Kooli arengukava 2018-2022 arutlemine.

5/28/2018 5

Koosseisu kinnitamine 9.klassi õpilaste õppeaasta pikendamiseks.

Viis õppenõukogu liiget, kes allkirjastavad lõpputunnistuse.

6/12/2018 6

2-9 klassi õpilastele täiendava õppetöö.

1-8 klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja pikendatud õppeaasta.

1-8 klassi õpilaste tunnustamine õppeperioodi lõpul ja kooli lõpetamine.